Bengt Mauritzson

Bengt Mauritzson

Per-Gunnar lämnar Musik i Blekinge

fria ordetPosted by bengt mauritzson Wed, July 03, 2013 22:46:08

Musik i Blekinge står utan ledare. Det blev tyvärr klart i kväll när det stod klart att striden om en flytt av Musik i Blekinges verksamhet nu har fått till följd att Per-Gunnar Carlsson har sagt upp sig.

Han gör det i vredesmod utifrån med den klantighet som ledningen för Region Blekinge visat med sitt ensidiga ställningstagande att till varje pris sätta likhetstecken mellan kultur och administration. En känslokall och helt oförstående handling där beslutande politiker gömt sig bakom ledande tjänstemän.

Det som nu sker är en skam för Blekingsk kultur och inte minst Region Blekinge som inför öppen ridå får ta risken att slå sönder en väl fungerande verksamhet.

Läs meddelandet som sent i kväll spreds på bl.a. Facebook:

"Det är med största beklämdhet och oro jag har noterat att Per-Gunnar Carlsson säger upp sig som chef för Musik i Blekinge.

Det var Per-Gunnar som på eget bevåg såg till att verksamheten flyttades från lokaler på Vämö Center till Landbron 1 för fyra år sedan. Under hans ledning har verksamheten blomstrat och blommat över hela regionen.

Om detta är ett led i den oroväckande utveckling med Musik i Blekinges flytt till Gräsvik som första spik i kistan så är detta väldigt, väldigt ledsamt.
Andra i personalen har också hörts säga att de är beredda att begära avsked. På så sätt stjälper Region Blekinge ett helt arbetslag av duktiga och inkörda människor. Detta är för jäkligt!!

Det har gått prestige i frågan om MiB:s flytt. Från början var det ett dåligt beslut. Trots massiva protester kan inte Region Blekinge inse sitt fatala misstag och bara kör på. Man lyssnar inte på personalen och inte på föreningar som nyttjar lokalerna. Man bemödar sig inte ens med en vettig konsekvensanalys eller att besöka personalen och informera om flytten. Detta strider mot arbetsmiljölagen och flera andra lagar.

Det är dags att någon utifrån granskar Region Blekinge och Regionstyrelsens förfarande i detta ärende. Vi behöver professionell hjälp att reda i denna härva. Det har gått alldeles för långt!! "

Pia Dauhn, ordförande i Kulturföreningen Stjärnstoff.

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Sköne Per I Viken Thu, July 04, 2013 23:29:08

Det mest otroliga var intervjun med regiondirektören Cederström i Radio Blekinge, där hon inte riktigt ville medge att Carlsson avgått. Bara lämnat jobbet tidigare. Som att åter höra den berömda intervjun med Bosse Ringholm om vad som skulle hända hans store kritiker Ahlenius.

Posted by Lars Jerrhag Thu, July 04, 2013 08:30:36

Politik och styrning som helt gått över styr eller vem håller i ratten?

Politik och styrning”

Den politiska organisationen kännetecknas av öppenhet. Detta förhållande präglar såväl det interna arbetssättet som relationen till medborgare och organisationer i omvärlden. Det finns en grundläggande inställning att samverka och finna gemensamma lösningar mellan olika aktörer och parter både inom och utanför Region Blekinge.”

Detta citat är direkt hämtat från Region Blekinges oficiella hemsida.

Väldigt fina ord som tyvärr, våra politiker i Regionens styrelse inte lyckats förstå innebörden av.

Man tar i stället beslut långt över sina medarbetare huvuden utan någon som helst analys av konsekvens och verklighet och som det verkar,med en lätt axelryckning lämnar över hela ansvaret till tjänstemännen på Region Blekinge med regiondirektör Anna-Lena Cederström i spetsen.

Ett av deras beslutet är att hela Region Blekinges verksamhet som det verkar, till varje pris skall hamna på Gräsvik i Karlskrona och då inkludera Musik i Blekinge.

Ett privatägt företag skulle aldrig genomföra en sådan omfattande åtgärd utan att först ha gjort en grundlig utredning av konsekvens och kostnader. Först därefter hade man möjligen tagit beslutet om det visat sig realistiskt och gynnat företagets utveckling.

Tyvärr har vi som drivit denna debatt mötts av total tystnad från våra politikers sida angående den påtvingade flytten av Musik i Blekinge. Tystnaden omsluter också, något förvånande, den politiskt sett, ”röda” sidan, vilka historiskt sett alltid försökt värna om kulturen och lyssnat till dess utövare.

Nu är det i stället politiker från M och FP som trots allt lyssnat och till personalens synpunkter och till och med beklagat beslutet men samtidigt gett beskedet ” Vi kan inte göra något mer”.

I konsekvensens namn vem styr i vårt samhälle? De som vi valt att styra eller de tjänstemän som politikerna alltför lättvindigt lämnar över ansvaret till. Nog sjutton kan ett ogenomtänkt beslut rivas upp av samma politiker som tagit beslutet. Rätta mig om jag har fel.

Chefen för Musik i Blekinge avgår.

Den totala bristen på anvar där man inte öppet har orkat eller vågar bemöta debatten, har nu lett till väldigt tråkiga konsekvenser. Pergunnar Carlsson som är chef för Musik i Blekinge har begärt att få bli befriad från sin tjänst. Tyvärr är det möjligt att fler medarbetare kan tänkas lämna MIB.

Jag kan förstå Pergunnar Carlssons beslut då det bl.a. var han själv som för fyra år sedan tog initiativet att flytta MIBs verksamhet till Landbrogatan. Detta från undermåliga lokaler på Wämö Center. Flytten skulle senare visa sig vara ett lyckokast och verksamheten har blomstrat sedan dess. Nu vill man återigen tvinga in MIB i kontorslokaler som alla inblandade ser som helt olämpliga och där den marginella hyresvinsten sannolikt äts upp av dyra ombyggnadskostnader.

Följden blir att hela Blekinge förlorar mycket av ovärderliga kompetenser och engagemang hos en väl fungerande organisation. MIB hör till en av landets absolut bästa regionala musik och kulturorganisationer sett till alla de verksamheter som man bedriver.

Jaha, så fungerar visst politik och styrning.

Lars Jerrhag