Bengt Mauritzson

Bengt Mauritzson

Något är lurt med Karöline

fria ordetPosted by bengt mauritzson Wed, July 03, 2013 14:47:58

Turbåten Karöline mellan Ekenäs och Karön blev i vintras skadad på grund av att den hade framförts i is. Båten har träskrov och ska således inte framföras på det sättet.

När det ändå skedde uppstod skador som har värderats till ca. 75.000 kronor, pengar som ingen tycks vilja betala.

Ronneby kommun äger båten men vill inte betala reparationerna. Man anser att den som använde båten för att frakta gäster till Karö restaurang, Karön Center AB, ska stå för kostnaderna.

Detta har jag tidigare skrivit om, men nu har jag studerat kontraktet som är upprättat mellan Ronneby kommun och Karön Center AB.

Kontraktet reglerar på ett tydligt sätt var turbåten Karöline ska befinna sig vintertid, nämligen på land.

Enligt kotraktet som reglerar båtar står det:

"Bolaget har rätt att disponera turbåt och pontonbåt från sjösättning till upptag. Bolaget ansvarar under denna tid för drift och skötsel. Övrig tid av året ansvarar kommunen.

Sjösättning och upptag ska ombesörjas och bekostas av kommunen. Sjösättning respektive upptag ska ske i samråd med bolaget och med hänsyn till rådande väderleksförhållande, dock senast 1 april respektive tidigast 1 november.

Kommunen ansvarar för och bekostar underhåll och reparation. Bolaget svarar för kommunens självrisk om ett försäkringsfall har orsakats av bolaget".

Karöline har framförts i is men skulle vid det aktuella tillfället istället ha legat på land. Vem ansvarar för försumligheten att inte ta upp båten? Ronneby kommun genom förvaltningschef Tommy Johansson svär sig fri från ansvar.

Kommunen bär enligt kontraktet ansvar för upptagning respektive sjösättning.

  • Comments(4)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Jan Rume Thu, July 04, 2013 19:05:21

Ok , ja det är väl ungefär samma sak ;-)

Posted by B. Mauritzson Thu, July 04, 2013 17:26:33

Till Jan : om de är kompisar vet jag inte, men de är partikamrater.

Posted by Jan Rume Thu, July 04, 2013 17:17:51

Rövslickeri på högsta nivå , är det inte Fredriksson kompis som driver Karön ? ;-)

Posted by atomos@tele2.se Wed, July 03, 2013 16:09:05

En första fråga. Varför hade kommunen ( som ska ombesörja upptag ) inte vidtagit denna åtgärd ? Båten ska alltså enligt kontraktet, vara på land vid tiden för händelsen. Nästa fråga blir då. Vem gav Karön Center AB tillstånd att använda båten på en tid då hela ansvaret för båten ligger på kommunen?